ติดต่อหน่วยงาน : 04 271 1615 (6529)
ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร

ตึกหัวใจเพื่อแผ่นดิน

ศูนย์เฉพาะทางโรคหัวใจ โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร

จากพระเดชพระคุณของพระอาจายร์แบน ธนากโร

แห่งวัดดอยธรรมเจดีย์ จังหวัดสกลนคร

ห้องปฏิบัติการตรวจสวนหัวใจ

ห้องปฏิบัติการตรวจสวนหัวใจ และ หลอดเลือด

( Cardiac Catheterization Laboratory )

ณ ศูนย์หัวใจ ตึกหัวใจเพื่อแผ่นดิน

โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร

โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร

โรงพยาบาลศูนย์ชั้นนำ เป็นเลิศด้านการดูแลรักษา
โรคมะเร็งและหัวใจ อย่างครบวงจร
ในภูมิภาคอินโดจีน